Possibility of Using Tracer Gases to Determine the Coal Mass in the Outbreak of Spontaneous Combustion and Related Affecting Factors

Abstract

Spontaneous combustion of coal mass is a very actual problem in underground coal mines. Professional research workplaces have investigated the problem since the first half of the twentieth century. Spontaneous combustion of coal in the form of endogenous fires is a reason of extraordinary events whose consequences are serious both in terms of economic losses, and in the field of security, because in the worst cases they are accompanied by the loss of human lives. Tracer gases are associated manifestations of each spontaneous combustion process, but their utilization to determine the extent of the outbreak of endogenous fire is burdened by numerous factors. The article addresses these affecting factors as well as the possibility of using the tracer gases to determine the mass of spontaneous combustion outbreak. Abstrakt Samovznícení uhelné hmoty je stále aktuálním problémem hlubinných uhelných dolů. Odborná výzkumná pracoviště se tímto problémem zabývají již od prvé poloviny minulého století. Samovznícení uhlí je v podobě endogenních požárů příčinou mimořádných událostí, jejichž důsledky jsou závažné jak v oblasti ekonomických ztrát, tak v oblasti bezpečnosti, neboť jsou v nejhorších případech doprovázeny ztrátami na lidských životech. Indikační plyny jsou doprovodným projevem každého samovzěcovacího procesu, ale jejich využití pro zjištění rozsahu ohniska endogenního požáru je zatíženo četnými faktory. Předložený článek se zabývá těmito ovlivňujícími faktory a rovněž možností využití indikačních plynů pro stanovení hmotnosti ohniska samovznícení.

Topics

1 Figures and Tables

Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)